Betrouwbaar. 

Betrouwbare communicatie is van essentieel belang. In de huidige dynamische wereld waar innovaties elkaar snel opvolgen lijken de keuzemogelijkheden legio. LoBoCOM is dé specialist als het gaat om veilige, efficiënte en betrouwbare communicatie. Wij hebben de ervaring en oplossingen om dit te waarborgen. Voor ons is alleen het hoogste niveau goed genoeg, daarom blijven wij kritisch naar onszelf, ontwikkelen wij onze kennis continu en doen wij geen concessies aan de kwaliteit van onze dienstverlening. Onmogelijk komt niet in ons woordenboek voor, wij zoeken altijd naar de oplossing. 

Wij beschouwen kwaliteitsborging en de zorg voor veiligheid en milieu als primaire onderdelen van onze organisatie. Om het beleid te kunnen uitvoeren en de gestelde doelen te kunnen bereiken, wordt gebruik gemaakt van een kwaliteit en VGM-beheersysteem dat voldoet aan de eisen van de NEN-EN-ISO9001:2015 en de VGM Checklist Aannemers versie 2017/6.0 (VCA*).

LoBoCOM levert compleet ingerichte communicatie systemen, afgestemd op de specifieke eisen van onze opdrachtgevers. Wij zijn actief in de volgende sectoren:

 

Bruggen & Sluizen. 

Nederland is bij uitstek een waterland en loopt wereldwijd voorop bij de beheersing van water. Diverse vaarwegen worden onderbroken door bruggen en sluizen. In Nederland is dit zeer frequent vanwege het unieke karakter van de infrastructuur en het feit dat een groot deel van het land onder het zeeniveau ligt. De afgelopen jaren geschiedt de coördinatie op de vaarwegen en de bediening van bruggen en sluizen steeds meer op afstand vanuit centrale verkeersposten en bediencentrales. Vaarwegen raken steeds drukker bezet. Veilige communicatie is daarom van essentieel belang voor een betrouwbare coördinatie van de Nederlandse vaarwegen en bij het passeren van de ruim 900 beweegbare bruggen en ruim 200 sluizen. LoBoCOM is specialist op gebied van maritieme communicatie. Wij bieden totaaloplossingen waarbij de audiodelen: marifonie, omroep, intercom, praatpalen, telefonie en logging geïntegreerd worden bij: Verkeersposten & Havengebieden, (spoor) Bruggen & Sluizen en Kustwachtsystemen. 

 

Industrie & Utiliteit. 

Betrouwbare radiocommunicatie was en is in de Industrie nog steeds van essentieel belang. In de huidige dynamische wereld waar innovaties elkaar snel opvolgen lijken de keuzemogelijkheden legio. Om de veiligheid, efficiëntie en continuïteit van uw bedrijfskritische processen te waarborgen is radiocommunicatie de juiste keus.  Door de juiste combinatie van spraak- en datacommunicatie, geschikt dekkingsgebied, applicaties en accessoires sluiten de radiocommunicatie oplossingen van LoBoCOM naadloos aan bij de diverse kritische processen van onze opdrachtgevers. Dat doen we met onze klantgerichte diensten en producten, maar bovenal door te luisteren naar onze opdrachtgevers om samen naar de geschikte oplossing te zoeken. U kunt uw zorg voor de communicatie geheel of gedeeltelijk aan ons uitbesteden. Of het nu gaat om de tijdelijke inzet van portofoons of om het inrichten van complexe systemen; wij zijn uw partner voor maatwerk.

 

Tunnels & Indoor dekking.

Tunnels spelen een cruciale rol in het Nederlandse wegennet. Vanwege de gesloten constructie zijn de consequenties bij een ongeval potentieel groter dan een ongeval op de weg. Nederlandse tunnels behoren tot de veiligste in Europa omdat ze aan de strengste veiligheidseisen moeten voldoen. Rijkswaterstaat heeft samen met overheden, organisaties uit de wereld van transport, marktpartijen en hulpdiensten de Landelijke Tunnelstandaard (LTS) ontwikkeld. Met de komst van de tunnelstandaard is vastgelegd op welke wijze een aantoonbaar veilige, betrouwbare en werkende tunnel dient te worden aangelegd, te worden gebruikt of te worden gerenoveerd. LoBoCOM is specialist in Hoog Frequent (HF) tunneloplossingen. Op de ons bekende klantvriendelijke manier ontwerpen, testen en installeren wij onze robuuste en innovatieve systemen voor de Nederlandse tunnels, maar ook in gebouwen waar indoor dekking gewenst is.

 

Maritiem & Offshore. 

Betrouwbare en duidelijke communicatie zijn essentieel voor de veiligheid op zee. Of het nu gaat om marifoon, telefoon, portofoon, omroep of intercom, alle interne en externe communicatie moet ten alle tijde beschikbaar zijn 24/7 en 365 dagen per jaar. LoBoCOM weet hoe belangrijk ongestoorde communicatie is en biedt oplossingen die horen bij deze veeleisende omgevingen en die geen concessies doen aan kwaliteit, afstand en/of beschikbaarheid.