Diensten

Bij aanleg, renovatie en onderhoud spelen innovatieve technieken en duurzaamheid een steeds grotere rol. Ieder project is uniek door zijn specifieke eigenschappen.

Om de vertaalslag te kunnen maken naar een betrouwbare oplossing met een hoge beschikbaarheid ondersteunen onze experts bij de ontwerpfase met gedegen advies.

Onze expertise richt zich op onderzoek, advies, ontwerp voor: spraakverstaanbaarheid (STi), radiodekkingsplanning (RF-coverage), 3D rendering (camera positiebepaling), LOR (Locatie Onderzoek Rapportage) en frequentieaanvragen.

Wij ondersteunen met onze diensten Rijkswaterstaat, provincies en gemeenten op locaties door heel Nederland, meer weten over:

Projecten  Onze aanpak  Beheer & ServiceOntwerp

Bij onze ontwerpen focussen we op duurzame oplossingen geschikt voor de complexe omgevingen waarin bedrijfskritische communicatie betrouwbaar moet zijn. Dat doen we op een pragmatische, heldere, no-nonsense manier. Onze betrokkenheid is groot, we denken kritisch mee met onze opdrachtgevers en zoeken naar de beste oplossingen. Onze kennis combineren we met speciale meetinstrumenten en softwaretools die ons in staat stellen een ontwerp te maken die voldoet aan de theorie en uitvoerbaar is in de praktijk.

Daar waar opdrachtgevers wensen worden we betrokken bij verschillende fasen zoals: voorlopig ontwerp (VO), definitief ontwerp (DO), uitvoeringsontwerp (UO), maar ook voor input of controle van bestek teksten op ons complexe vakgebied worden wij om advies gevraagd.

RF-planning

RF-planning (Radio Frequency) passen wij toe in de ontwerpfase van een project.

RF-planning ook wel een radio dekkingsplan wordt uitgevoerd in een groter werkgebied met meerdere bruggen en sluizen. RF-planning is essentieel bij het toewijzen van frequenties, het bepalen van zenderlocaties en het in kaart brengen van verschillende parameters van een draadloos communicatiesysteem.

Of het nu gaat om VHF-communicatie (marifoon) bij bruggen en sluizen in een bepaald beheersgebied, HF-communicatie in tunnels of gecombineerd radiocommunicatie voor scheep- en luchtvaart bij Offshore platforms, een goed RF-plan is de basis voor elk ontwerp.

Onze technici hebben veel ervaring met de specifieke eigenschappen van radiotechniek, de wet- en regelgeving en beschikken over speciaal geschikte software en meetapparatuur. 


Site Survey

Door het uitvoeren van een Site Survey wordt de praktijksituatie getoetst aan de theorie om zeker te stellen dat alle variabelen zijn gemeten en nauwkeurig in kaart zijn gebracht. 

Op locatie worden metingen en inspecties uitgevoerd aan apparatuur, netwerk en bekabeling. De uitkomst en opvallende zaken worden in een uitgebreide rapportage beschikbaar gesteld. Vanuit deze resultaten volgt een advies.

Site Surveys worden doorgaans voorafgaand aan het preventief onderhoud of een installatiefase uitgevoerd, maar worden ook als onderzoeksmiddel ingezet bij verstoring/klachten op bestaande bedrijfskritisch communicatie systemen.

 

Spraakverstaanbaarheid (STI)


Spraakverstaanbaarheid kan worden beoordeeld door meting van de STI: de Speech Transmission Index. STI systematiek bestaat uit twee delen (projectie en veldmeting) en wordt toegepast bij omroep- en outdoor intercominstallaties.  

Tijdens de STI projectiefase wordt de beoogde locatie in speciaal ontwikkelde software ingetekend als 3D model. Op basis van praktijkervaring worden aanvullend de verschillende opstelpunten van de omroep- en intercominstallatie ingetekend. Door middel van simulatie wordt de spraakverstaanbaarheid in kaart gebracht waarbij rekening wordt gehouden met de verschillende omstandigheden die van invloed zijn zoals bijvoorbeeld galm van de ruimte, achtergrondlawaai en weersomstandigheden. 

Tijdens de STI veldmeting wordt de daadwerkelijke spraakverstaanbaarheid gemeten en gerapporteerd. Aan de bedienzijde van de installatie wordt een Talkbox ingezet die een fluctuerend ruissignaal uitzend. Op vooraf bepaalde meetpunten wordt de verandering in de fluctuaties gemeten en daarmee de STI berekend.

3D rendering cameraplan & LOR

Goede realisatie van observatie en beveiliging met camera’s vraagt een specifieke aanpak. Met een goed cameraplan wordt inzicht verschaft in het te verkrijgen beeld, het zichtbereik, de benodigde materialen en de te verwachtte kosten voor het camerasysteem.

Het cameraplan bestaat uit een 3D situatietekening (plattegrond) met daarop de cameraposities en de zichtposities en een onderbouwing van de types camera’s, types  objectief en behuizing met vermelding van de beeldkwaliteit. Hieruit volgt tevens een advisering omtrent de eisen aan het netwerk waarop de camera’s aangesloten worden en het beeldoverzicht in een toezichtruimte. Een cameraplan wordt gebruikt om vooraf inzicht te verschaffen inzake te verwachten kosten voor levering van het camerasysteem, masten en de installatiewerkzaamheden.

Locatie Onderzoek Rapportage, kortweg de LOR genoemd, wordt op locatie uitgevoerd en heeft als doel om de voorgeschreven keuzes vanuit het cameraplan in de praktijk te toetsen. Zaken als exacte plaatsbepaling van de camera, resultaten van de voorgeschreven camera’s, objectieven, de kijkhoek, hoogte cameramasten, etc. worden op locatie in kaart gebracht, vastgelegd in een rapportage en bij afwijkingen volgt een advies/verbeter voorstel.