Terug naar Projecten

Provincie Zuid-Holland

Een belangrijk onderdeel van ons werk is het preventief onderhouden van de communicatie- en video installaties bij bruggen en sluizen in Nederland.
Sinds afgelopen week zijn we gestart in de provincie Zuid-Holland op eiland West. Alle audioinstallaties op de bruggen, sluizen en in de bediencentrales worden gecheckt op onvolkomendheden.

Naast het preventief onderhouden van de audiosystemen lopen we ook storingsdienst voor de provincie. Mocht er zich een storing voordoen dan staan onze service technici 24/7 klaar om de storing te verhelpen en de communicatie weer te herstellen.

De audioinstallaties bestaan uit marifoonsystemen, intercom- en omroepinstallaties alsmede de centrale audiomatrixen en de bediening hiervan. We zijn tot half december hiermee bezig. LoBoCOM is al sinds 2017 verantwoordelijk voor de goede werking van het AMS (Audio Management Systeem) van de provincie.