Terug naar Projecten

DE AFSLUITDIJK

Het bouwconsortium Levvel - gevormd door BAM, Van Oord en Rebel – versterkt in opdracht van Rijkswaterstaat de Afsluitdijk. Levvel ontwerpt, bouwt, financiert en zal de versterking van de Afsluitdijk gedurende 25 jaar onderhouden.    

Door de stijging van de zeespiegel krijgt Nederland in de toekomst vaker met extreem weer te maken. Het gevolg is dat er vanuit de binnenwateren steeds meer overtollig water het IJsselmeer instroomt. Het is daarom belangrijk dat we de veiligheid vergroten door de Afsluitdijk en de sluizen sterker te maken. 

HET PROJECT

Levvel is bij het ontwerp uitgegaan van het beheersen van risico’s, benutten van kansen, duurzaamheid (duurzaam bouwen en energieneutraliteit) en slimme toepassingen van bewezen technologie. Nadat de Afsluitdijk is versterkt, kan hij een storm weerstaan die eens in de tienduizend jaar voorkomt. Tevens wordt de afvoercapaciteit vergroot: de spuisluizen worden uitgebreid en er worden pompen ingebouwd. Levvel vergroot de afvoercapaciteit met zo min mogelijk energieverbruik vanuit het principe: ‘Spuien als het kan, pompen als het moet.’ Zo kan ook in de toekomst bij alle weersomstandigheden voldoende water worden afgevoerd uit het IJsselmeer naar de Waddenzee.

LoBoCOM is al sinds 2022 betrokken bij dit prestigieuze project als onderaannemer voor het definitief audio ontwerp (DO) en het opleveren van aantoonbaar werkende uitvoeringsontwerpen (UO). De uitdaging binnen dit project lag in het actief coördineren van alle (scope-) raakvlakken met Opdrachtgever en de overige relevante Neven-Opdrachtnemers.

Inmiddels is de ontwerpfase afgerond en naar grote tevredenheid goedgekeurd en zijn we inmiddels in de installatie- en inbedrijfstellingfase beland. We verzorgen de levering, installatie en inbedrijfstelling van een omroep- en intercom installatie inclusief een koppeling met de bestaande marifooninstallatie. We gaan na de zomer van 2023 beginnen aan de inbedrijfstelling van Kornwerderzand, het laatste hoofdstuk van het project. Den Oever draait reeds probleemloos en naar wens.