Van idee tot oplevering

Bij aanleg, renovatie en onderhoud spelen innovatieve technieken en duurzaamheid een steeds grotere rol. Ieder project is uniek door zijn specifieke eigenschappen. Om de vertaalslag te kunnen maken naar een betrouwbare oplossing met een hoge beschikbaarheid ondersteunen onze experts u al voorafgaand aan de ontwerpfases d.m.v. gedegen advies. Onze werkwijze kenmerkt zich door korte lijnen en flexibiliteit. We beschikken over brede kennis en expertise, communiceren op een transparante manier en stellen hoge kwaliteitseisen aan ons werk. Onze expertise richt zich op onderzoek, advies, projectmanagement, ontwerp, engineering, spraakverstaanbaarheid (STi projectie), RF-planning, ontwerpfases, LOR (Locatie Onderzoek Rapportage), frequentieaanvraag, etc.

Ontwerp (VO, DO en UO)

Bij onze ontwerpen focussen we op duurzame oplossingen geschikt voor de complexe omgevingen waarin bedrijfskritische communicatie betrouwbaar moet zijn. Dat doen we op een pragmatische, heldere, no-nonsense manier. Onze betrokkenheid is groot, we denken kritisch mee met onze opdrachtgevers en zoeken naar de beste oplossingen. Onze kennis combineren we met speciale meetinstrumenten en softwaretools die ons in staat stellen een ontwerp te maken die voldoet aan de theorie en uitvoerbaar is in de praktijk.

RF-planning

RF-planning (Radio Frequency) passen wij toe in de ontwerpfase van een radiocommunicatiesysteem om voldoende dekking en capaciteit te bieden voor het werkingsgebied, de gebruikers en de benodigde diensten. RF-planning is essentieel bij het toewijzen van frequenties, het bepalen van zenderlocaties en het in kaart brengen van verschillende parameters van een draadloos communicatiesysteem. Of het nu gaat om VHF-communicatie bij bruggen en sluizen in een bepaald beheersgebied, HF-communicatie in tunnels of gecombineerd radiocommunicatie voor scheep- en luchtvaart bij Offshore platforms, een goed RF-plan is de basis voor elk ontwerp.

Site Survey

Door het uitvoeren van een Site Survey wordt de praktijksituatie getoetst aan de theorie om zeker te stellen dat alle variabelen zijn gemeten en nauwkeurig in kaart zijn gebracht. In de loop der jaren veranderen er zaken die van invloed kunnen zijn op de goede werking van een bedrijfskritisch communicatiesysteem. Denk hierbij aan upgrade of verbouwing van een bedrijfspand of nieuwbouw op een bedrijfslocatie waarbij zaken als staal en beton, zonwerende ramen een negatief effect hebben op het totaal beoogde dekkingsgebied. Ook externe omgevingsfactoren (verstoring door andere systemen of zendapparatuur in de buurt) kunnen van invloed zijn op de goede werking van uw eigen systeem. Door middel van speciale meetapparatuur worden op locatie metingen eventueel i.c.m. veldtesten uitgevoerd. Onze technici bepalen vooraf in overleg met u de verschillende meetpunten die essentieel zijn voor een goede totale dekking. De uitkomst hiervan wordt in een uitgebreide rapportage beschikbaar gesteld. Vanuit deze resultaten volgt bij onvoldoende dekking een advisering voor aanpassing van het antenneplan. Site Surveys worden doorgaans voorafgaand aan de installatiefase uitgevoerd, maar worden ook als onderzoeksmiddel ingezet bij verstoring/klachten op uw bestaande bedrijfskritisch communicatie systeem.

Spraakverstaanbaarheid (STI)

Spraakverstaanbaarheid kan worden beoordeeld door meting van de STI: de Speech Transmission Index. STI systematiek bestaat uit twee delen (projectie en veldmeting) en wordt toegepast bij omroep- en outdoor intercominstallaties. Tijdens de STI projectiefase wordt de beoogde locatie in speciaal ontwikkelde software ingetekend als 3D model. Op basis van praktijkervaring worden aanvullend de verschillende opstelpunten van de omroep- en intercominstallatie ingetekend. Door middel van simulatie wordt de spraakverstaanbaarheid in kaart gebracht waarbij rekening wordt gehouden met de verschillende omstandigheden die van invloed zijn zoals bijvoorbeeld galm van de ruimte, achtergrondlawaai en weersomstandigheden. Tijdens de STI veldmeting wordt de daadwerkelijke spraakverstaanbaarheid gemeten en gerapporteerd. Aan de bedienzijde van de installatie wordt een Talkbox ingezet die een fluctuerend ruissignaal uitzend. Op vooraf bepaalde meetpunten wordt de verandering in de fluctuaties gemeten en daarmee de STI berekend.

3D cameraplan & LOR

Goede realisatie van observatie en beveiliging met camera’s vraagt een specifieke aanpak. Met een goed cameraplan wordt inzicht verschaft in het te verkrijgen beeld, het zichtbereik, de benodigde materialen en de te verwachtte kosten voor het camerasysteem. Het cameraplan bestaat uit situatietekening (plattegrond) met daarop de cameraposities en de zichtposities en een onderbouwing van de types camera’s, types objectief en behuizing met vermelding van de beeldkwaliteit. Hieruit volgt tevens een advisering omtrent de eisen aan het netwerk waarop de camera’s aangesloten worden en het beeldoverzicht in een toezichtruimte. Een cameraplan wordt gebruikt om vooraf inzicht te verschaffen inzake te verwachten kosten voor levering van het camerasysteem, masten en de installatiewerkzaamheden. Locatie Onderzoek Rapportage, kortweg de LOR genoemd, wordt op locatie uitgevoerd en heeft als doel om de voorgeschreven keuzes vanuit het cameraplan in de praktijk te toetsen. Zaken als exacte plaatsbepaling van de camera, resultaten van de voorgeschreven camera’s, objectieven, de kijkhoek, hoogte cameramasten, etc. worden op locatie in kaart gebracht, vastgelegd in een rapportage en bij afwijkingen volgt een advies/verbeter voorstel.